More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Мога ли да ползвам услугата на джейлбрекнати (хакнати) устройства?

Не, заради договорни ограничение към провайдърите на услугата.