More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Мога ли да гледам HBO GO в чужбина?

Да, вече е в сила Регламентът за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар. Това ви дава възможност да гледате съдържанието в HBO GO на територията на ЕС и ЕИЗ.


Услугата е достъпна и в следните страни: Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия, Черна гора.