More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Мога ли да достъпя HBO GO през VPN?

HBO GO не поддържа достъп през Proxy и VPN. В случай че ползвате Proxy или VPN, достъпът до услугата няма да е възможен.