More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Мобилното приложение на HBO GO работи през Wi-Fi или през 3G/4G мрежи?

Мобилното приложение на HBO GO работи както през Wi-Fi, така и през 3G връзка. Моля имайте предвид, че разглеждането и гледането през мобилна мрежа може да се таксува допълнително от мобилния ви оператор.