More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Какво количество трафик на данни използвам, ако гледам съдържание през мобилната си връзка?

Гледането през мобилни мрежи (3G, 4G, LTE) генерира сравнително висок трафик. Средната продължителност на епизод от около 40 мин. Може да генерира трафик от около 600-800 мегабайта на мобилно устройство в зависимост качеството.