More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Как работи родителският контрол?

Всяко съдържание има рейтинг. Когато настройвате функцията за родителски контрол, имате възможност да ограничите съдържание с какъв рейтинг може да се възпроизвежда без рестрикция. Например: настройвате ограничение „16 години“ и така съдържание, което е с рейтинг 16 или нагоре ще изисква код за родителски контрол, докато съдържание с по-ниско възрастово ограничение ще бъде възпроизвеждано свободно.