More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Как мога да използвам Google Chromecast?

Трябва да имате инсталирана последната версия на HBO GO на мобилните си устройства или последния Google Chrome с официалното разширение Google Cast на персоналния си компютър или Mac. Друго важно условие е вашето Chromecast устройство да бъде конфигурирано и свързано със същата мобилна мрежа, както основното ви устройство. Когато тези условия са спазени, бутонът Chromecast автоматично ще се появи в интерфейса на приложението или на уебсайта.