More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Как действа функцията за изтегляне?

Ако епизод или филм са достъпни за сваляне, ще видите бутон ""Изтегли"" до заглавието.
Веднъж свалено, съдържанието ще се появи в менюто ""Изтеглени"". От същото меню може да изберете да изтриете съдържание през иконата ""редактиране"". Изтриването ще бъде актуализирано, когато отново сте онлайн. Ако не изтриете изтегленото съдържание, то ще стане недостъпно след 30 дни, но ще продължи да заема от паметта на устройството.