More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Функцията за Родителски контрол може ли да се активира в офлайн режим?

Да, потребителят може да я активира, ползвайки иконата "катинар" в менюто за сваляне.