More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Ползвам устройство с Android, но все още имам проблеми с възпроизвеждане на видео. Защо?

Операционната система „Android“ се използва от много различни производители на хардуеър и понякога устройството се настройва в движение, което е причината апликацията ни да не позволява възпроизводство на видео. Моля да се обърнете към отдел „Обслужване на клиенти“, за да предоставите допълнителна информация за проблема и устройството си. Така ще можем да работим по специфичния проблем на устройството ви.