More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Не откривам апликацията на HBO GO в онлайн магазина на устройството ми. Какъв е проблемът?

Причините да не откривате апликацията на HBO GO в магазина може да са различни. Двете основни са следните: 1. Устройството или операционната система, които ползвате, не се поддържат от апликацията. Затова магазинът не я предлагат за сваляне. 2. Акаунтът ви към онлайн магазина е в страна, където HBO GO не е достъпна. Моля проверете дали сте в обичайния си магазин.