More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Използвам максималният брой устройства, които е позволено да добавя към акаунта си. Какво мога да направя?

Ако сте използвали всички слотове за устройства, може да премахнете които искате от вече регистрираните през мениджъра за настройките на устройството. Моля имайте предвид, че веднъж премахнато устройство не може да бъде добавено преди да изтекат 24 часа от премахването му.