More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Плащането ми не беше прието. Какво да направя?

Ако плащането ви не бъде прието, моля проверете картата и детайлите на сметката си, наличността по нея и датата на изтичане на картата. Уверете се, че картата позволява онлайн покупки.