More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Мога ли да комбинирам два или повече ваучера?

Не, само един ваучер може да бъде активиран в даден момент