More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Кой може да се абонира?

За да имате достъп до услугите и съдържанието, предоставени от тази платформа, е необходимо да сте навършили 18-годишна възраст и да пребивавате в Полша, Унгария, Румъния, Чехия, Словакия, Хърватия, Сърбия, Словения, Македония, Черна Гора, Босна или България. Необходимо е да разполагате и с кредитна карта или Pay Pal акаунт, създаден в някоя от описаните държави. Абонаментът ще е регистриран към държавата, от която е направена регистрацията.