More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Кой може да се абонира?

За да ползвате и имате достъп до предаванията и услугите, предлагани от уебсайта, трябва да сте поне на 18 години, жител на Унгария, Румъния, Чехия, Словакия, Хърватска, Сърбия, Словения, Македония, Черна гора, Босна и Херцоговина или България, да имате валидна кредитна карта в банка в една от тези страни.