More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Кога и как плащам за абонамента си?

Плащате месечна такса. Сумата се дърпа от регистрираната кредитна карта всеки месец около датата, в която сте се абонирали за първи път.