More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Кога и как плащам за абонамента си?

Вие плащате абонамент на месечна база. В зависимост от избрания метод на плащане (кредитна/дебитна карта или Pay Pal), таксата ще бъде удържана на същата дата, на която е направено първото плащане.