More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Как да разбера дали абонаментът ми е платен и къде да открия история на плащанията?

След като се абонирате за услугата, ще получите потвърждение на имейл адреса, който сте предоставили, потвърждаващ вашата регистрация. Плащането се извършва автоматично всеки месец приблизително на същата дата, на която за първи път е извършено плащане за услугата. Ако има проблем с плащането, ще ви изпратим имейл, за да ви уведомим и да актуализирате данните си за плащане.
Историята на вашите плащания може да бъде намерена в „Настройки“ и „История на плащанията“, както и през история на плащанията на вашата кредитна карта или PayPal акаунт, в зависимост от начина на плащане, който използвате.