More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Как да разбера дали абонаментът ми е платен и къде да открия история на плащанията?

След като направите плащане, получавате потвърждение по имейл на регистрирания от вас имейл адрес. Историята на плащанията може да откриете в “Настройки” и “История на плащанията”.