More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Как да прекратя абонамента си?

Можете да спрете да ползвате услугата по всяко време, като кликнете върху “Настройки”, изберете “Управление на абонамента” и след това отидете на страница "Към прекратяване на абонамента". Оттам кликвате на “Прекрати абонамента”. Прекратяването на абонамента може да бъде направено единствено през браузър на компютър или мобилно устройство.