More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Как да прекратя абонамента си?

Може да спрете да ползвате услугата по всяко време, като кликнете върху “Настройки”, изберете “Управление на абонамента” и след това натиснете “Прекрати абонамента”.