More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Има ли друг вариант да платя за услугата?

Да. Можете също така да платите чрез PayPal като алтернативен метод. Когато въведем други начини на плащане, ще ви уведомим.