More categories

  • Съдържание

  • Обща информация

  • Техническа информация

  • Устройства и платформи

  • Абонамент и плащане

  • Какво да правя при възникнал проблем

Бил съм абониран за HBO GO преди. Мога ли да ползвам безплатния тестов период?

Безплатният тестов период е за нови клиенти и може да ползва само веднъж.